Varför Time to market inte ska underskattas 

29 juli 2020 william eriksson

Termen “Time to market”, förkortat TTM, har inte riktigt etablerat sig i den svenska språkkontexten än. Men det innebär inte på något sätt att TTM inte är relevant inom svensk produktion och, i förlängningen, konsumtion. Vad man egentligen menar med Time to market är att begreppsliggöra den process och tid som det tar för en produkt att nå marknaden och kunderna från produktion. Det finns förstås många faktorer som påverkar hur lång TTM-tid som förflyter, till exempel produktion samt transport och leverans.  

 

Marknaden riskerar stagnera 

Men varför är Time to market så viktigt att beakta? Det finns flera svar på den frågan. Ett svar är att man undergräver marknaden genom att inte leverera produkterna i tid till försäljning. Om så sker blir med andra ord marknaden lidande eftersom efterfrågan kan riskera att bli större än utbudet. Vilket såklart kan vara bra i viss mån för den som vill tjäna pengar. Men det bidrar också till att marknaden stagnerar då produkterna inte finns att köpa för konsumenterna. En del hävdar också att TTM är extra viktigt för det företag eller leverantör som lanserar en helt ny produkt på marknaden. I stycket nedanför kommer du att få reda på varför.  

 

Var före konkurrenterna 

Varför Time to market är mer angeläget för företag som nylanserar produkter är på grund av främst två orsaker. Dels kan en försening in på marknaden innebära att en konkurrent hinner före. Visst hade det till exempel varit snopet för Steve Jobs om Samsung hade varit först med iPhone, bara för att Apple var långsamma i lanseringsprocessen? TTM är också av vikt med anledning av att en produkt lätt kan föråldras om den inte kommer ut i tid. Inte minst när det gäller teknik. Det finns företag som hjälper företag med TTM-effektivisering. Ett av dessa är Encode Sverige: https://www.encode.eu/ 

Fler nyheter