Vad händer efter döden?

30 juli 2020 william eriksson

Det finns en fråga som har gäckat människor i alla tider. Kanske ända sedan de första urtidsmänniskorna började vandra på jorden för 6 miljoner år sedan, men troligtvis åtminstone sedan Homo Sapiens kom till form i Afrika för 200 000 år sedan. Den frågan är: vad händer egentligen efter döden? Även om många säkert tror att de är säkra på svaret så kan ingen veta till hundra procent. En del tror att vi reinkarneras och att vår själ följer med och föds i andra kroppar. Andra tror att vi hamnar i det evigt långa livet i himlen eller helvetet. Många är övertygade om att allt bara blir svart och att inget medvetande av någon form alls lever vidare. Det tar slut helt enkelt.  

 

Samla ihop arvet 

Vad som vi dock vet händer efter döden är att det blir ett sorgearbete för dem som efterlämnats av den bortgångne. Därefter kommer nästa sak som vi är säkra på händer efter döden; nämligen en bouppteckning. Vad ägde egentligen personen som avlidit? Vem ska få alla pengar på banken, frimärkssamlingen eller de antika möblerna i vardagsrummet? Det är detta man samlar ihop i bouppteckningen. Då konstaterar man vilka tillgångar som finns kvar, och hur de ska fördelas till eventuella arvingar.  

 

 

Du ärver inga skulder 

I bouppteckningen fastställer man också vilka skulder som finns kvar. Men oroa dig inte om du är arvinge – i Sverige kan man inte ärva skulder. Du behöver aldrig ur egen ficka betala av de skulder som den framlidne lämnar efter sig enligt bouppteckningen. Ibland kan dock bouppteckningar bli komplicerade av andra anledningar. Till exempel om det råder oklarheter i testamentet eller hur arvet ska fördelas. Då kan det vara en bra idé att låta ett juridiskt ombud se över saken. Advokaten kan också sköta eventuella domstolsförhandlingar om arvet så att du och de andra arvingarna slipper.

Fler nyheter