Utbildning i faciliterande ledarskap

25 maj 2021 william eriksson

När företaget genomför omfattande förändringar krävs det att personalen samarbetar. Många chefer har upplevt svårigheten med de mellanmänskliga relationerna och hur ledaren ibland kan ifrågasättas. Hur gör man för att få folk att dra åt samma håll när man har en organisation som är stadd i förändring?

Man börjar med chefen, för det är ledaren som styr hur arbetsklimatet ska vara. Är du chef strävar du efter hållbarhet i verksamheten och att få arbetsgruppen att fungera. Chefen måste vara säker och trygg i sin roll, både för att ha koll på sina egna reaktioner och för att vara tydlig gentemot de anställda, och det finns ledarskapsutbildningar för detta. Länktips: https://zp.se/utbildningar-i-forandringsledning/faciliterande-ledarskap-flu2/

 

Fördjupade kunskaper

Kanske har du redan gått en utbildning om förändringsledning. Det finns möjligheter till ytterligare fördjupning, och då kan du exempelvis anmäla dig till en utbildning i något som kallas faciliterande ledarskap. Du får praktisk träning i verklighetsanpassade situationer i skarpt läge, där du förkovrar dig i din chefsroll.

Tillsammans med likasinnade får du ett nätverk av stödjande personer som är i samma situation som du. Du kan varva Zoom-möten med utbildningsdagar på en kursgård, och du bygger upp din rutin och erfarenhet efterhand. Utbildning i faciliterande ledarskap innebär samtidigt en fortsatt personlig utveckling. 

 

Ansvarsfullt att vara chef

Du behöver alla verktyg du kan få för att klara av denna krävande roll. Företagsägare kanske kräver att du lyckas med att få en motvillig personal att göra påtvingade förändringar. Genom att vara en tydlig ledare, avgränsa medarbetarnas arbetsuppgifter och ansvar och fokusera på mellanmänskliga relationer kan du bli den ledare som behövs för projektet.

Du lär dig också mycket om dina egna reaktioner och hur man styr upp både sig själv och andra. Faciliterande ledarskap är en utbildning som du har stor nytta av även när du bygger ditt eget nätverk.

Fler nyheter