Svartmögel kan vara en dold fara i hemmet

07 april 2020 Cecilia Olsson
Svartmögel kan vara en dold fara i hemmet

Svartmögel är något som tyvärr inte är speciellt ovanligt i svenska hem. Men vad är då svartmögel? Jo svartmögel är egentligen ett samlingsnamn för flera olika mögelarter som ser svarta ut när de växer. De vanligaste arterna är Stachybrotrys, Penicillium och Cladosporium. Penicillium är den art som oftast får fäste först i ett skadat hus, medan Cladosporium är den allra vanligaste både inom- och utomhus. Stachybrotrys sätter sig oftast på gipsskivor och producerar det skadliga ämnet mykotoxiner. 

Mykotoxiner (även kallat mögelgift) är små mikropartiklar som utsöndras av mögelsvampar. Dessa partiklar är även luftburna, vilket betyder att de finns i inandningsluften i så gott som alla mögelskadade hus och de är skadliga för både människor och djur. Hos människor kan de framkalla allergier, astma, infektion i hud och naglar. De kan även ha påverkan på immunförsvar samt luftvägarna och i värsta fall kan de vara cancerframkallande. Oftast påverkas barn lättare än vuxna, men bara för att man inte uppvisar symptom så betyder inte det att man inte påverkats på ett negativt sätt av mykotoxiner, man kan till exempel drabbas av astma långt efter själva exponeringen ägt rum.

Därför är det väldigt viktigt att åtgärda ett problem med svartmögel så snart som möjligt. Svartmögel trivs bra i fuktiga utrymmen och kan uppstå exempelvis genom en vattenskada eller dålig ventilation. Men det kan även bero på flera andra orsaker där något har framkallat fukt i hemmet. Sporer från svartmögel kan leva i flera hundra år och med rätt förutsättningar, som fukt och värme, kan de plötsligt börja växa till sig.

Man kan enkelt testa sitt hem för mögel genom att beställa hem ett svartmögeltest. På Mögel-test.se kan man hitta mögeltester både för synligt och dolt mögel. Ta inga risker om du har minsta oro att det finns mögel i hemmet, beställ ett mögel test idag!

 

Fler nyheter