Så hjälper AFA Försäkring pensionärer att få en tryggare framtid

15 mars 2023 Julia Zsiga

I denna artikel tittar vi närmare på hur AFA Försäkring hjälper pensionärer att få en tryggare ekonomisk framtid. Vi går igenom de försäkringsalternativ som finns och hur man kan dra nytta av dessa tjänster för att få ut det mesta av sin pensionstid.

AFA Försäkring – En viktig aktör inom försäkringsbranschen

AFA Försäkring är en samarbetsorganisation mellan arbetsmarknadens parter och erbjuder kollektivavtalade försäkringar för anställda inom både privat och offentlig sektor. Organisationen grundades 1924 och har sedan dess arbetat för att ge svenskar ett bättre skydd genom försäkringslösningar anpassade för deras behov.avsättning till tjänstepension

AFA Försäkring och pensionärer

AFA Försäkring har även en viktig roll för pensionärer, då de erbjuder förmånliga försäkringar som kan bidra till en tryggare ekonomisk situation under pensionstiden. Det är viktigt att vara väl förberedd inför pensionen och att ha en god överblick över de olika försäkringsalternativ som finns.

Försäkringsalternativ för pensionärer

AFA Försäkring erbjuder flera försäkringsalternativ som är värdefulla för pensionärer. Nedan följer några av dessa alternativ:

  1. Tjänstepension
  2. Sjuk- och efterlevandepension
  3. Olycksfallsförsäkring

Tjänstepension

Tjänstepensionen är en viktig del av pensionen för många svenskar. Det är en pension som betalas ut utöver den allmänna pensionen och baseras på den anställdes lön. AFA Försäkring administrerar tjänstepensionen för många av sina försäkringstagare och ser till att pensionen betalas ut korrekt och i rätt tid.

Sjuk- och efterlevandepension

Sjuk- och efterlevandepension är ytterligare försäkringar som kan vara viktiga för pensionärer. Dessa försäkringar ger ekonomisk trygghet vid sjukdom eller dödsfall och är en viktig del av det skyddsnät som finns för pensionärer. AFA Försäkring erbjuder både sjuk- och efterlevandepension, vilket ger pensionärer och deras anhöriga en trygghet inför framtiden.

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkringen täcker kostnader som kan uppstå vid en olycka, exempelvis sjukvårdskostnader eller ersättning för inkomstbortfall. För pensionärer kan denna försäkring vara särskilt värdefull eftersom åldern kan innebära en ökad risk för olycksfall och dess konsekvenser. AFA Försäkring erbjuder en olycksfallsförsäkring som kan ge trygghet och skydd vid oförutsedda händelser.

Fler nyheter