Kommer framtidens ålderdom att vara ungdomlig?

25 oktober 2020 Mikael Barani

Vi behöver återerövra ålderdomen. I dagens västvärld, kanske framför allt i Norden, så tenderar vi att ofta ha en ganska negativ syn på våra äldre medmänniskor – för att uttrycka det milt. Jämför gärna med hur det ser ut hos våra europeiska grannar i syd där man umgås på ett helt annat sätt över generationerna.
Vi har helt enkelt gått miste om något här i vår eviga jakt på nästa grej.

Att bli en yngre åldring

Ser man på hur det fungerar i befolkningar som fortfarande lever i stammar som jägare och samlare så är de äldre en vördad del av samhället. Det är hos dem man hittar visdom, råd och får tröst.
Naturligtvis har inte deras tillvaron förändrats lika dramatiskt som den i väst. Hos oss växte de äldsta generationerna upp i en helt annan värld en den som dagens unga lever i. Vi är dock alla människor och delar erfarenheter som är tidlösa och helt oberoende av om man till exempel kan använda sociala medier eller inte.

Det ironiska är förstås att vi alla en dag kommer att bli gamla och då också risker att förpassas till ålderdomshem. Saker tenderar att vara cirkulära och det vi odlar kommer vi också en dag att få så. 
Frågan är förstås hur vi som är yngre idag kommer att uppleva vår ålderdom. Med tanke på teknikens framfart så kan den komma att se dramatiskt annorlunda ut.

Redan idag kan vi föryngra oss med till exempel hårtransplantationer som scalp Malmö. Frågan är vad som kommer att vara möjligt om bara 30 år. Allt går i en så hisnande fart att det är nästintill omöjligt att förutse en framtid som lika gärna kunde ligga en evighet bort.
Det kommer med andra ord att bli spännande att få uppleva denna utveckling blomma ut under detta decennium. För visst känns det som om att något stort väntar på oss i horisonten?

Fler nyheter