En virussanering förhindrar spridning av virus

20 september 2020 william eriksson

Genom att virussanera en lokal håller man både medarbetare och besökare friska, men givetvis kan inte en virussanering ersätta en vanlig städning, utan ska vara ett komplement. Det kan vara särskilt lämpligt att virussanera under vinterhalvåret då kräksjukan oftast slår till, men det fungerar även bra mot till exempel Covid-19 och andra virussjukdomar. 

Ett skadligt virus kan överleva i flera dagar på vissa material och det är särskilt viktigt att virussanera i miljöer där man vet att det har befunnit sig virussjuka människor; såsom exempelvis på vårdinrättningar och sjukhus. I dessa miljöer vistas också människor med andra sjukdomar som kan göra dem extra känsliga för virus, och de bör naturligtvis inte smittas. 

 

Särskilda ytor som det oftast finns mycket virus på

En virussanering måste utföras av professionell och specialutbildad personal – annars kan den få motsatt effekt. Speciella virusdödande medel används och alla ytor torkas noga av. Extra noga är man med dörrhandtag, lysknappar, trappräcken, dörröppnare och bordskivor där det har visat sig att virus ofta finns i stora mängder. Det virusdödande medel som används vid en virussanering är inte direkt hälsofarligt men det bör ändå användas med sparsamhet och inte hällas ut över ytor eller i golvbrunnar.

 

Anlita ett seriöst företag som bryr sig om sin personals säkerhet

Det finns flera professionella företag som är specialiserade på virussanering, men innan man bestämmer sig för vem man ska anlita så bör man be om en offert så att man kan jämföra priser. Virussanering kräver specialistkunskaper och att anlita ett företag som erbjuder ett extremt lågt pris är med största sannolikhet en dålig idé. Risken är stor att de slarvar med saneringen och att deras personal inte bär rätt skyddsutrustning. Att också be om referenser eller fråga vilka andra företag som firman har utfört sanering åt kan vara en bra idé som underlättar valet av firma.

Fler nyheter