Därför ska man låta besiktiga sina träd

15 december 2021 jonas olsson

editorial

Träd har stora värden både ekonomiskt och hälsomässigt, men också för trivseln och miljön. Därför gäller det att också vara rädd om dem så att de får möjlighet att växa sig stora och bli riktigt gamla. Ibland händer det att träd drabbas av smittsamma sjukdomar vilket kan innebära att man måste såga ner trädet. Då vissa träd tenderar att lättare bli sjuka gäller det att ligga steg före och besiktiga träden med jämna mellanrum. 

Genom trädbesiktning hittar man de träd som löper störst risk att drabbas av sjukdom eller drabbas av problem. Många gånger kan man helt undvika problemen genom att tidigt sätta in olika åtgärder. Det kan exempelvis vara att ge trädet särskild näring så att det blir riktigt motståndskraftigt, men det kan också vara att beskära det vid rätt tidpunkt och på rätt sätt. 

Felaktig beskärning kan vara inkörsporten till flera trädsjukdomar. Med trädbeskärning vid rätt tidpunkt kan man också förhindra att ett träd växer sig alltför stort och av den anledningen måste tas ner. Det finns alltså flera viktiga orsaker till att man bör låta besiktiga sina träd i tid.

 

image

 

Så går en professionell trädbesiktning till

En professionell trädbesiktning utförd av en arborist går till på så vis att hela trädet studeras, från rötterna ända upp i kronan. Det man gör är att leta efter symtom och tecken på brister och sjukdom. Detta för att fastställa trädets kondition och stabilitet för att försöka förutse risker. Då blir det möjligt att göra upp en handlingsplan och fatta viktiga beslut. 

En trädbesiktning är särskilt nödvändig om man misstänker att något träd faktisk är sjukt eller försvagat. Detta eftersom sjuka träd inte klarar särskilt stor belastning och kan knäckas om det blåser. Har man riktig otur ramlar trädet över huset eller bilen. Men det kan givetvis också utgöra en fara för människor.

Fler nyheter