Behöver ditt trapphus en renovering?

26 september 2021 william eriksson

Trapphuset är troligen den delen av ett flerfamiljshus som slits mest. Det är där som du kommer in med smutsiga och våta skor, drar din barnvagn och kanske även resväskan när du varit iväg på något kul. Det går inte att undvika att trapphuset slits helt enkelt. Då och då behövs det därför en trapphusrenovering där trapphuset får tillbaka sin forna glans och dessutom blir mer säkert och bra för alla boende samt besökare.

Du kan förvisso undvika en renovering länge ifall du tar vissa åtgärder som att ha ordentliga skoskrapor innanför och utanför porten. Dessutom kan du använda dig av barnvagnsrum innanför porten så att inte de behöver dras uppför trapporna. Regelbunden och tät städning gör också sitt till, så att inte vägsalt och grus ligger och skadar golv och trappor. Men en dag kommer du ändå behöva utföra en renovering, vad du än tar till för åtgärder i huset.

 

Snygga till trapphuset

Hur går då en trapphusrenovering till? Det beror förvisso på hur ditt trapphus ser ut och hur slitet det är. Men oftast är det väggarna och trappräcken som kommer först i åtgärdsplanen. Färgen på väggarna kan behöva fräschas upp och ibland kan även puts behöva tillföras, ifall väggarna är av betong. Räckena har ett högt slitage när de dagligen används och blir utsatta för en belastning och skrapmärken vid exempelvis flyttningar.

Det som brukar klara sig längst är trappstegen och golvbeklädnaden, samt taket. Men även där kan det ibland behövas en uppfräschning. Allt man kliver på är också viktigt att hålla helt och rent eftersom det annars innebär en stor fara för de som går där. Ett löst trappsteg eller en bit som lossnat på golv eller trappsteg, kan innebära att någon snubblar eller trillar. Och ibland kan hela golvbeklädnaden samt trappsteg behöva bytas ut eller slipas och ytbehandlas igen. 

Fler nyheter